Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 221.8K 79% 611 162

    Rủ bạn cùng lớp sang nhà học nhóm, sau khi tan học tôi rủ cô bạn cùng lớp sang nhà học nhóm để làm bài tập và giúp tôi giải một số bài khó em nó đồng ý ngay sang nhà tôi dùng bữa trưa rồi bắt đầu học ngồi nhìn sách vở được 5 phút tôi chán lắm rồi không thèm học nữa quay sang rủ bạn địt nhau em nó chắc cũng đang chờ câu này của tôi tôi vừa mở lời một cái em tự cởi quần áo luôn.

    Rủ bạn cùng lớp sang nhà học nhóm
    Xem thêm